12.10.2020   «Аудандық  мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 427 «20202022 жылдарға арналған Алтықарасу ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі                                                                          

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы  Бюджет   кодексінің 9–1, 109–1 баптарына, Қазақстан Республикасының  2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін–өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

 1.  Аудандық  мәслихаттың  2020 жылғы  6  қаңтардағы  № 427  «2020–2022 жылдарға  арналған  Алтықарасу ауылдық  округ  бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6742 тіркелген, 2020 жылғы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне  келесідей өзгерістер енгізілсін, оның ішінде 2020 жылға:

1) кірістер 29 968 мың теңге:

салықтық түсімдер 1 944 мың теңге;

салықтық емес түсімдер 86 мың теңге;

трансферттер түсімдері 27 938 мың теңге;

2) шығындар 29 968 мың теңге;

4–1. 2020 жылға арналған Алтықарасу ауылдық округ бюджетінде аудандық бюджеттен 7 585 мың тенге сомасында ағымдағы нысаналы трансферт ескерілісін.

          Ағымдағы нысаналы трансферттің сомасын бөлу Алтықарасу ауылдық округ әкімінің шешімі негізінде айқындалады.

«Аудандық  мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 427 «2020–2022 жылдарға арналған Алтықарасу ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешім  жобасы  temirmaslihat.kz  сайтында  2020 жылғы    12  қазанда, e-gov ашық  нормативтiк  құқықтық   актiлердің  интернет-порталында 2020 жылғы 12  қазанда орналастырылды.   

 Алтықарасу ауылдық округі әкімінің аппараты

--------- 

12.10.2020 – Пресс – релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «О внесений изменений в решение районного маслихата от 6 января 2020 года№ 427 «Об утверждении бюджета Алтыкарасуского сельского округа на 2020-2022 годы» 

В соответствии со статьями  9–1, 109–1 Бюджетного кодекса  Республики  Казахстан  от 4 декабря 2008 года,  статьей  6  Закона  Республики  Казахстан  от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1. Внести в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 427 «Об утверждении бюджета  Алтыкарасуского  сельского округа на 2020–2022 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных  правовых  актов  №  6742, опубликованное  24 января  2020 года в эталонном  контрольном банке нормативных правовых актов Республики  Казахстан  в  электронном виде) следующие изменения, в том числе на 2020 год:

1)доходы 29 968 тысяч тенге;

налоговые поступления 1 944 тысяч тенге;

неналоговые поступления 86 тысяч тенге;

поступления трансфертов 27 938 тысяч тенге;

          2)затраты 29 968 тысяч тенге;

         4-1. Учесть в бюджете Алтыкарасуского сельского округа на 2020 год поступление целевого текущего трансферта из районного бюджета в сумме               7 585 тысяч тенге.

      Распределение указанной суммы целевого текущего трансферта определяется на оснований решения акима Алтыкарасуского сельского округа.

Проект решения «О внесений изменений в решение районного маслихата от 6 января 2020 года№ 427 «Об утверждении бюджета Алтыкарасуского сельского округа на 2020-2022 годы» размещен на сайте temirmaslihat.kz  12 октября 2020 года, на  портале  открытых  нормативных  правовых  актов  e-gov 12  октября  2020 года.                                 

  Аппарат акима Алтыкарасуского сельского округа 

решение рус каз

приложение рус каз