12.10.2020 – «Аудандық мәслихатының 2020 жылғы 6 қаңтардағы №435 «2020 – 2022 жылдарға арналған Шұбарқұдық ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына баспа–релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9-1, 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін–өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 435 «2020–2022 жылдарға арналған Шұбарқұдық ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде    № 6746 тіркелген, 2020 жылғы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін, оның ішінде 2020 жылға:

1 тармақта:

1) кірістер – 428 632 мың теңге:

салықтық түсімдер – 50 024 мың теңге;

салықтық емес түсімдер – 10 244 мың теңге;

трансферттер түсімдері – 368 364 мың теңге;

2) шығындар – 432 486,9 мың теңге;

6. 2020 жылға арналған Шұбарқұдық ауылдық округ бюджетте облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттердің түсімдері ескерілсін:

атаулы әлеуметтік көмек алатын мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында тамақтану ақысын төмендетуге  646 мың теңге;

         7. 2020 жылға арналған Шұбарқұдық ауылдық округі бюджетте аудандық бюджеттен 72 400 мың теңге соммасында ағымдағы нысаналы трансферт түсімі ескерілсін.

Ағымдағы нысаналы трансферттің сомасын бөлу Шұбарқұдық ауылдық округ әкімінің шешімі негізінде айқындалады.

 «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 435 «2020–2022 жылдарға арналған Шұбарқұдық ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2020 жылдың 12 қазанында, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 2020 жылдың 12 қазанында орналастырылды. 

Шұбарқұдық ауылдық округі әкімінің аппараты

------------ 

12.10.2020 – Пресс - релиз к проекту решения «О внесении изменений в решение районного маслихата от 6 января 2020 года №435 «Об утверждении бюджета Шубаркудыкского сельского округа на 2020-2022 годы» 

В соответствии со статьями 9-1, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

         1. Внести в решение  районного  маслихата  от 6 января 2020 года  № 435 «Об утверждении  бюджета Шубаркудыкского сельского округа на 2020–2022 годы» (зарегистрировованное  в Реестре государственной  регистрации нормативных правовых актов № 6746, опубликованное 24 января 2020 года в эталонном  контрольном банке нормативных правовых актов Республики  Казахстан  в  электронном виде) следующие изменения, в том числе на 2020 год:

         в пункте 1:

1)доходы – 428 632 тысяч тенге;

налоговые поступления – 50 024 тысяч тенге;

неналоговые поступления – 10 244 тысяч тенге;

поступления трансфертов – 368 364 тысяч тенге;

2)затраты –432 486,9 тысяч тенге;

           6. Учесть в бюджете Шубаркудыкского сельского округа на 2020 год поступления целевых текущих трансфертов из областного бюджета:

на снижение оплаты за питание в дошкольных организациях образования получающим адресную социальную помощь 646 тысяч тенге;

         7. Учесть в бюджете Шубаркудыкского сельского округа на 2020 год поступление целевого текущего трансферта из районного бюджета сумме 72 400 тысяч тенге.

      Распределение указанной суммы целевого текущего трансферта определяется на основании решения акима Шубаркудыкского сельского округа.

Проект решения «О внесении изменений  в решение районного маслихата от 6 января 2020 года №435 «Об утверждении бюджета Шубаркудыкского сельского округа на 2020–2022 годы» размещен на сайте temirmaslihat.kz  12 октября 2020 года, на интернет-портале открытых нормативных правовых актов e-gov 12 октября 2020 года. 

Аппарат акима Шубаркудыкского сельского округа

решение рус каз

приложение рус каз