13.10.2020  –  «Аудандық мәслихаттың 2020  жылғы 6 қаңтардағы №432 «2020-2022 жылдарға арналған Саркөл ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір  аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы   Бюджет кодексінің 9–1,  109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының  2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

   1. Аудандық мәслихаттың  2020 жылғы  6 қаңтардағы № 432 «2020–2022 жылдарға арналған  Саркөл  ауылдық округ  бюджетін бекіту туралы»  (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6738 тіркелген, 2020 жылғы 24 қаңтарда  Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей  өзгерістер енгізілсін, оның ішінде 2020 жылға:

1       тармақта:

           1) кірістер 141 593 мың теңге;

           салықтық түсімдері 12 348 мың теңге;

           салықтық емес түсімдері 74 мың теңге;         

трансферттер түсімдері 129 171 мың теңге;

 2) шығындар 202 155,1 мың теңге;

 5) бюджет тапшылығы (профицит) – –60 562,1 мың теңге;

 6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)               60 562,1 мың теңге;

6. 2020 жылға арналған Саркөл ауылдық округ бюджетте облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттердің түсімдері ескерілсін:

      мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына видеобақылау камераларын орнатуға 900 мың теңге;

      атаулы әлеуметтік көмек алатын мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында тамақтану ақысын төмендетуге 50 мың теңге;

       мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлерінің жыл сайынғы ақылы еңбек демалысының ұзақтығы 42 күнтізбелік күнінен 56 күнге дейін ұлғайтуға 1 114 мың теңге;

       7-1. Саркөл ауылдық округ бюджетіне Жұмыспен қамтудың жол картасы шеңберінде шараларды қаржыландыру үшін 56 280,3 мың теңге қарыздар түсімі көзделсін.

        Аталған қарыздар түсімі сомаларын бөлу Саркөл ауылдық округ әкімінің шешімі негізінде айқындалады.

       «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 432 «2020 – 2022 жылдарға арналған Саркөл ауылдық округі бюджетін бекіту туралы» шешіміне  өзгерістер  енгізу туралы» шешімінің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2020  жылғы 13 қазанда,   e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің  интернет - порталында 2020 жылы 13 қазанда  орналастырылды.

Саркөл ауылдық округі әкімі аппараты

---------

13.10.2020 – Пресс – релиз  к  проекту  решения Темирского районного  маслихата  «О внесении изменений в решение районного  маслихата от   6 января 2020 года 432 «Об утверждении бюджета Саркульского сельского округа на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьями 9–1, 109­­–1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года,  статьей 6 Закона  Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1. Внести в решение районного маслихата  от 6 января  2020 года  № 434 «Об утверждении бюджета  Саркульского сельского округа на 2020–2022 годы» (зарегистрированное в Реестре   государственной регистрации  нормативных правовых актов № 6738, опубликованное 24 января 2020 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения, в том числе на 2020 год:

в пункте 1:

1) доходы 141 593 тысяч тенге;

налоговые поступления 12 348 тысяч тенге;

неналоговые поступления 74 тысяч тенге;

поступление трансфертов 129 171 тысяч тенге;

2) затраты 202 155,1 тысяч тенге;

5) дефицит (профицит) бюджета –60 562,1 тысяч тенге;

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 60 562,1 тысяч тенге;

6. Учесть в бюджете Саркульского сельского округа на 2020 год поступления целевых текущих трансфертов из областного бюджета:

на установку камер видеонаблюдения в дошкольных организациях образования 900 тысяч тенге;

      на снижение оплаты за питание в дошкольных организациях образования получающим адресную социальную помощь 50 тысяч тенге;

      на увеличение продолжительности ежегодного оплачиваемого трудового отпуска педагогических работников детских дошкольных организаций образования с 42 календарных дней до 56 дней 1 114 тысяч тенге;

7-1. Учесть в бюджете Саркульского сельского округа поступление займов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости 56 280,3 тысяч тенге.

 Распределение указанных сумм займов определяется на основании решения акима Саркульского сельского округа.

Проект  решения «О  внесении изменений  в решение   районного  маслихата  от 6 января 2020 года  № 432  «Об утверждении  бюджета  Саркульского сельского округа на  2020 – 2022 годы»  размещен  на  сайте  temirmaslihat.kz  13 октября  2020 года,  на  портале открытых  нормативных  правовых    актов  e-gov 13 октября  2020 года.                                  

     Аппарат  акима   Саркульского сельского округа 

решение рус каз

приложение рус каз