22.02.2021 «2021–2023 жылдарға арналған Тасқопа ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 567 шешіміне өзгерістер мен толықтыру  енгізу туралы Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа–релизі                                                                          

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 9–1, 104, 109–1 баптарына,  Қазақстан  Республикасының  2001 жылғы  23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

 1. Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 30 желтоксандағы № 567 «2021-2023 жылдарға арналған Тасқопа ауылдық округ  бюджетін бекіту туралы» (норматиқтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 7958 тіркелген, 2021 жылғы  14 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің  электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін, оның ішінде 2021 жылға:

1) кірістер 24 376 мың теңге:

трансферттер түсімдері  22 726 мың теңге;

2) шығындар 24 563,1 мың теңге;

5) бюджет тапшылығы (профициті) -187,1 мың теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) 187,1 мың теңге.

         4–1. 2021 жылға арналған Тасқопа ауылдық округ бюджетінде аудандық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттердің түсімдері  200 мың тенге сомасында ескерілісін.    

Ағымдағы нысаналы трансферттердің аталған сомаларын бөлу Тасқопа ауылдық округ әкімінің  шешімі негізінде айқындалады.

 «Аудандық мәслихаттың  2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 567 «2021 – 2023 жылдарға арналған Тасқопа ауылдық округ бюджетін бекіту туралы»  шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» шешімінің  жобасы  temirmaslihat.kz  сайтында  2021 жылғы  22 ақпанда, e-gov ашық  нормативтiк  құқықтық   актiлердің  интернет-порталында 2021 жылғы 22  ақпанда орналастырылды.    

Тасқопа ауылдық округі әкімінің  аппараты

 --------------

   22.02.2021 – Пресс–релиз к  проекту решения «О внесений изменений и дополнения в решение районного маслихата от 30 декабря 2020 года № 567 «Об утверждении бюджета Таскопинского сельского округа на 2021-2023 годы» 

В соответствии со статьями  9–1,104, 109–1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан  от  4 декабря  2008 года, статьей  6  Закона  Республики  Казахстан  от 23 января 2001 года   «О местном  государственном  управлении  и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1. Внести в решение районного маслихата от 30 декабря 2020 года № 567 «Об утверждений бюджета Таскопинского  сельскогоого  округа  на 2021-2023 годы»  (зарегистрированное в Реестре государственной регистраций нормативных правовых актов № 7958, опубликованное 14 января 2021 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения,  в том числе на 2021 год:

в пункте 1:

         1) доходы 24 376 тысяч тенге:

         поступления трансфертов 22 726 тысяч тенге;

         2) затраты 24 563,1 тысяч тенге;

          5) дефицит (профицит) бюджета  -187,1 тысяч тенге;                                                                    

          6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета              187,1 тысяч тенге.

         4–1. Учесть в  бюджете  Таскопинского сельского округа на 2021 год поступления  целевых  текущих   трансфертов из районного бюджета  в  сумме       200 тысяч тенге.

Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на оснований решения акима  Таскопинского  сельского округа.

Проект решения Темирского районного маслихата «О внесений изменений и дополнения в решение районного маслихата от 30 декабря 2020 года №567 «Об утверждении бюджета Таскопинского сельского округа  на  2021-2023 годы»  размещен на сайте temirmaslihat.kz  22 февраля 2021 года, на  портале  открытых  нормативных  правовых  актов  e-gov  22 февраля  2021 года.                                

  Аппарат акима  Таскопинского  сельского округа

решение рус каз

приложение рус каз