22.02.2021  «Аудандық мәслихаттың  2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 571  2021–2023 жылдарға арналған Саркөл ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер  енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа–релизі                                            

            Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 9–1, 104, 109–1 баптарына,  Қазақстан  Республикасының  2001 жылғы  23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 30 желтоксандағы № 571 «2021-2023 жылдарға арналған Саркөл  ауылдық округ  бюджетін бекіту туралы» (норматиқтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 7955 тіркелген, 2021 жылғы  14 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің  электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін, оның ішінде 2021 жылға:

1 тармақта:

          2) шығындар  64 750,3 мың тенге; 

          5) бюджет тапшылығы (профициті) -1 301,3 мың тенге; 

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) 

1301,3  мың тенге. 

«Аудандық мәслихаттың  2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 571  «2021 – 2023 жылдарға арналған Саркөл ауылдық округ бюджетін бекіту туралы»  шешіміне өзгерістер  енгізу туралы» шешімінің  жобасы  temirmaslihat.kz  сайтында  2021 жылғы  22 ақпанда, e-gov ашық  нормативтiк  құқықтық   актiлердің  интернет-порталында 2021 жылғы 22  ақпанда орналастырылды.    

 Саркөл  ауылдық округі әкімінің  аппараты

------------- 

22.02.2021 – Пресс–релиз к проекту решения «О внесений изменений в решение районного маслихата от 30  декабря 2020 года № 571 «Об утверждении бюджета  Саркульского  сельского округа на 2021-2023 годы»    

В соответствии со статьями  9–1, 104, 109–1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан  от  4 декабря  2008 года, статьей  6  Закона  Республики  Казахстан  от 23 января 2001 года   «О местном  государственном  управлении  и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1. Внести в решение районного маслихата от 30 декабря 2020 года № 571 «Об утверждений бюджета   Саркульского  сельского  округа  на 2021-2023 годы»  (зарегистрированное в Реестре государственной регистраций нормативных правовых актов № 7955, опубликованное 14 января 2021 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения,  в том числе на 2021 год:

в пункте 1:

         2) затраты 64 750,3 тысяч тенге;

5) дефицит (профицит) бюджета  -1 303,3 тысяч тенге;                                                   6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 303,3 тысяч тенге.

Проект решения Темирского районного маслихата «О внесений изменений  в решение районного маслихата от 30 декабря 2020 года № 571  «Об утверждении бюджета Саркульского сельского округа  на  2021 - 2023 годы»  размещен на сайте temirmaslihat.kz  22 февраля 2021 года, на  портале  открытых  нормативных  правовых  актов  e-gov  22 февраля  2021 года.                               

 Аппарат акима  Саркольского сельского округа

решение рус каз

приложение рус каз