22.02.2021 – «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 30 желтоқсандағы    № 562  «2021 – 2023 жылдарға арналған Ақсай ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына баспа–релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9–1, 104, 109–1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін–өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

 

1. Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 562   «2021–2023 жылдарға арналған арналған Ақсай ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 7961 тіркелген, 2021 жылғы 14 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін, оның ішінде 2021 жылға:

 1) кірістер 54 178 мың теңге:

трансферттер түсімдері               

52 332 мың теңге;

2) шығындар 54 859,5 мың теңге;

5) бюджет тапшылығы (профициті) -681,5 мың теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)             681,5 мың теңге.

5.  2021 жылға арналған Ақсай ауылдық округ бюджетте аудандық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер түсімдері 24 050 мың теңге соммасында ескерілсін.

         Ағымдағы нысаналы трансферттің сомасын бөлу Ақсай ауылдық округ әкімінің шешімі негізінде айқындалады.

«Аудандық  мәслихаттың   2020   жылғы  30 желтоқсандағы   № 562  «2021–2023  жылдарға   арналған  Ақсай ауылдық округ бюджетін бекіту туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы»  шешімнің  жобасы  temirmaslihat.kz  сайтында 2021  жылғы 22 ақпанда,  e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің  интернет - порталында  2021 жылғы 22 ақпанда  орналастырылды. 

 Ақсай ауылдық округ әкімінің аппараты

----------------  

22.02.2021 – Пресс–релиз  к  проекту  решения Темирского районного  маслихата  «О  внесении изменений в решение  районного маслихата от 30 декабря 2020 года № 562  «Об утверждении  бюджета  Аксайского сельского округа на  2021– 2023 годы» 

В соответствии со статьями 9-1, 104, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан  от 4 декабря  2008 года, статьей  6  Закона Республики  Казахстан  от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1. Внести в решение районного маслихата от 30 декабря 2020 года № 562 «Об утверждении бюджета  Аксайского  сельского округа на 2021-2023 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной  регистрации нормативных  правовых актов  №  7961, опубликованное 14 января 2021 года в эталонном  контрольном банке нормативных правовых актов Республики  Казахстан  в  электронном виде) следующие изменения, в том числе на 2021 год:

         1) доходы 54 178 тысяч тенге:

         поступления трансфертов  52 332 тысяч тенге;

         2) затраты 54 859,5 тысяч тенге;

5) дефицит (профицит) бюджета -681,5 тысяч тенге;                                                   6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 681,5 тысяч тенге.

          5. Учесть в бюджете Аксайского сельского округа на 2021 год поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета в сумме 24 050 тысяч тенге.

      Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании решения акима Аксайского сельского округа.

        Проект  решения  «О  внесении изменений  в решение  районного маслихата от 30 декабря 2020 года № 562  «Об утверждении  бюджета  Аксайского сельского  округа на  2021– 2023 годы   размещен  на  сайте  temirmaslihat.kz  22 февраля  2021 года,  на  портале открытых  нормативных правовых   актов  e-gov 22 февраля  2021 года.         

    Аппарат  акима  Аксайского  сельского  оруга

 

решение рус каз

приложение рус каз