22.02.2021  «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 30 желтоқсандағы    № 563 «2021–2023 жылдарға арналған Алтықарасу ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі                                                                          

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 9-1, 104, 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

 

1. Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 563  «2021–2023 жылдарға арналған Алтықарасу ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 7948 тіркелген, 2021 жылғы 12 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін, оның ішінде 2021 жылға:

1 тармақта:

1)    кірістер  31 712 мың теңге;                         

         трансферттер түсімдері   29 532 мың теңге;

2)    шығындар  31 854,4 мың теңге;

5) тармақшада:

         бюджет  тапшылығы (профициті)   -142,4 мың теңге;

         6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)      142,4 мың теңге.

          5. 2021 жылға арналған Алтықарасу ауылдық округ бюджетіне ағымдағы нысаналы трансферттер түсімдері 9 408 мың теңге сомасында ескерілсін.

         Ағымдағы нысаналы трансферттердің аталған сомаларын бөлу Алтықарасу ауылдық округ әкімінің шешімі негізінде айқындалады.

         «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 563 «2021–2023 жылдарға арналған Алтықарасу ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешім  жобасы  temirmaslihat.kz  сайтында  2021 жылғы    22  ақпанда, e-gov ашық  нормативтiк  құқықтық   актiлердің  интернет-порталында 2021 жылғы 22  ақпанда орналастырылды.    

 Алтықарасу ауылдық округі әкімінің аппараты

------------- 

22.02.2021 – Пресс–релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «О внесений изменений в решение районного маслихата от  30 декабря 2020 года№ 563 «Об утверждении бюджета Алтыкарасуского сельского округа на 2021-2023 годы» 

В соответствии со статьями 9–1, 104, 109–1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Темирский районый маслихат РЕШИЛ:

         1. Внести в решение районного маслихата от 30 декабря 2020 года  № 563«Об утверждении бюджета Алтыкарасуского  сельского округа на 2021–2023 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7948, опубликованное 12 января 2021 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения,  в том  числе  на  2021  год:

в пункте 1:

1)    доходы  31 712 тысяч тенге;

поступления трансфертов  29 532 тысяч тенге;

2) затраты 31 854,4 тысяч тенге;

5) дефицит (профицит) бюджета   - 142,4 тысяч тенге;

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета           142,4 тысяч тенге.

5. Учесть в бюджете Алтыкарасуского сельского округа на 2021 год поступления целевых текущих трансфертов в сумме 9 408 тысяч тенге.

          Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании решения акима Алтыкарасуского сельского округа.

Проект решения Темирского районного маслихата  « О внесений изменеий в решение районного маслихата об утверждении  бюджета  Алтыкарасуского сельского округа  на  2021  - 2023 годы»  размещен на сайте temirmaslihat.kz              22 февраля  2021 года, на  портале  открытых  нормативных  правовых  актов  e-gov 22  февраля  2021 года.                                  

  Аппарат акима Алтыкарасуского сельского округа

решение рус каз

приложение рус каз