Пресс-релиз Кенкияк 25.02.2021

25.02.2021 – «Аудандық мәслихаттың 2020  жылғы 30 желтоқсандағы           № 570 «2021-2023 жылдарға арналған Кеңқияқ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір  аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы    Бюджет кодексінің 9–1, 104, 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 570                «2021 – 2023 жылдарға арналған Кеңқияқ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №7956 тіркелген, 2021 жылғы 14 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін, оның ішінде 2021 жылға:

1 тармақта:

2) шығындар  94 793,9 мың теңге;

5) бюджет тапшылығы (профициті)  -453,9 мың теңге;

6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)               453,9 мың теңге.

  «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 570              «2021 – 2023 жылдарға арналған Кеңқияқ ауылдық округі бюджетін бекіту туралы» шешіміне  өзгерістер енгізу туралы»   шешімінің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2021  жылғы 25 ақпанда,   e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің  интернет - порталында 2021 жылы 25 ақпанда  орналастырылды. 

Кеңқияқ ауылдық округ әкімі аппараты

----------------- 

25.02.2021 – Пресс – релиз  к  проекту  решения Темирского районного  маслихата  «О внесении изменений в решение районного  маслихата от 30 декабря 2020 года 570 «Об утверждении бюджета Кенкиякского сельского округа на 2021-2023 годы» 

В соответствии со статьями 9–1, 104, 109­­–1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года,  статьей 6 Закона  Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1. Внести в решение районного маслихата от 30 декабря 2020 года    № 570 «Об утверждении бюджета Кенкиякского сельского округа на        2021 – 2023 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных  правовых актов  № 7956, опубликованное           14 января 2021 года в эталонном  контрольном банке нормативных правовых актов Республики  Казахстан  в  электронном виде) следующие изменения, в том числе на 2021 год:

в пункте 1:

2) затраты  94 793,9 тысяч тенге;

       5) дефицит (профицит) бюджета  -453,9 тысяч тенге;

       6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета    453,9 тысяч тенге

Проект  решения «О  внесении изменений в решение   районного  маслихата  от 30 декабря 2020 года  № 570  «Об утверждении  бюджета  Кенкиякского сельского округа на  2021 – 2023 годы»  размещен  на  сайте  temirmaslihat.kz  25 февраля  2021 года,  на  портале открытых  нормативных  правовых    актов  e-gov 25 февраля  2021 года.                               

  Аппарат  акима   Кенкиякского сельского округа 

решение рус каз

приложение рус каз

Қазақстан Республикасының
мемлекеттік рәміздері

gerb_kz