22.02.2021  –  «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 30 желтоқсандағы     № 569  «2021 – 2023 жылдарға арналған Шұбарқұдық ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір  аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 91, 104, 1091 баптарына,  Қазақстан  Республикасының 2001 жылдың 23 қаңтарындағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»  Заңының 6 бабына сәйкес:

 

     1. Аудандық мәслихаттың  2020 жылғы  30 желтоқсандағы  № 569  «2021 – 2023 жылдарға арналған Шұбарқұдық ауылдық округ бюджетін бекіту туралы»  (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 7957 тіркелген, 2021 жылғы 14 қаңтарда  Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей  өзгерістер енгізілсін, оның ішінде 2021 жылға:

1) кірістер 288 320 мың теңге:

трансферттер түсімдері 244 304 мың теңге;

2) шығындар  291 547,4 мың теңге;

5) бюджет тапшылығы         (профициті)   -3 227,4 мың теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)                     3 227,4  мың теңге.

5. 2021 жылға арналған Шұбарқұдық ауылдық округі бюджетінде аудандық бюджеттен  41 420 мың теңге  сомасында ағымдағы  нысаналы трансферт түсімі ескерілсін.

         «Аудандық   мәслихаттың   2020 жылғы   30  желтоқсандағы      № 569  «2021 – 2023 жылдарға арналған Шұбарқұдық ауылдық округі бюджетін бекіту туралы» шешіміне  өзгерістер  енгізу туралы» шешімінің жобасы     temirmaslihat.kz  сайтында  2021  жылғы  22 ақпанда, e-gov ашық  нормативтiк құқықтық актiлердің  интернет - порталында  2021 жылғы 22 ақпанда  орналастырылды.     

 Шұбарқұдық ауылдық округ  әкімінің   аппараты

------------

22.02.2021 – Пресс – релиз  к  проекту  решения Темирского районного  маслихата  «О  внесении изменений  в решение  районного маслихата от 30 декабря 2020 года № 569  «Об утверждении  бюджета  Шубаркудыкского сельского округа на  2021– 2023 годы» 

В соответствии со статьями  9–1, 104, 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан  от 4 декабря  2008 года,  статьей  6  Закона Республики  Казахстан  от  23 января  2001 года  «О местном  государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

  1.  Внести  в решение  районного  маслихата  от   30 декабря  2020 года  № 569 «Об утверждении бюджета  Шубаркудыкского сельского округа на 2021 - 2023 годы» (зарегистрированное  в Реестре   государственной  регистрации  нормативных  правовых  актов № 7957, опубликованное                     14  января 2021 год в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения, в том числе на 2021год:

         1) доходы  288 320 тысяч тенге:

поступления трансфертов  244 304 тысяч тенге;

         2) затраты  291 547,4  тысяч тенге;

         5) дефицит (профицит) бюджета   -3 227,4 тысяч тенге;

         6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета               3 227,4 тысяч тенге.

          5. Учесть  в бюджете Шубаркудыкского сельского округа  на 2021 год поступление целевого текущего  трансферта  из районного  бюджета в сумме 41 420 тысяч тенге.

          Проект решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений в  решение  районного маслихата  от  30 декабря  2020 года          № 569  «Об  утверждении  бюджета  Шубаркудыкского сельского округа  на 2021 - 2023 годы» размещен  на  сайте  temirmaslihat.kz  22  февраля  2021  года,  на  портале открытых  нормативных правовых   актов  e-gov   22 февраля  2021 года.                                   

  Аппарат  акима   Шубаркудыкского сельского округа

решение рус каз

приложение рус каз