18.02.2021 – «Аудандық мәслихаттың 2015 жылғы 10 маусымдағы № 252 «Темір ауданының ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппаратының мемлекеттік қызметшілеріне әлеуметтік қолдау көрсету туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына баспа – релизі

          Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін–өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы  6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңының 50 бабына сәйкес, Темір аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Темір аудандық мәслихатының 2015 жылғы 10 маусымдағы № 252 «Темір ауданының ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппаратының мемлекеттік қызметшілеріне әлеуметтік қолдау көрсету туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4387 тіркелген, 2015 жылғы       3 шілдеде «Темір» газетінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

        кіріспе келесідей жаңа редакцияда жазылсын:

        Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Заңының 18 бабына, Қазақстан Республикасының  2015 жылғы 23 қарашадағы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы» Заңының 56 бабына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 18 ақпандағы № 183 «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну мөлшерін айқындау туралы» қаулысына, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 6 қарашадағы № 72 «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну қағидаларын бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 9946 тіркелген) бұйрығына сәйкес, Темір аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

         1 тармақтың бірінші абзацы келесідей жаңа редакцияда жазылсын:

1. Темір ауданының ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне, басшылық лауазымдарды атқаратын адамдарды қоспағанда,  әлеуметтік қолдаудың келесідей түрлері көрсетілсін.

         «Аудандық мәслихаттың 2015 жылғы 10 маусымдағы № 252 «Темір ауданының ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппаратының мемлекеттік қызметшілеріне әлеуметтік қолдау көрсету туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 2021 жылғы 18 ақпанда, e-gov ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында 2021 жылғы  18 ақпанда орналастырылды. 

Темір аудандық экономика және қаржы бөлімі

----------------- 

18.02.2021 - Пресс-релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений  в решение районного маслихата от 10 июня 2015 года № 252 «О предоставлении социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов,  прибывшим для работы и проживания в сельские населенные      пункты Темирского района» 

        В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьей 50 Закона Республики Казахстан  от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» Темирский районный маслихат РЕШИЛ:

         1. Внести в решение Темирского районного маслихата от 10 июня     2015 года № 252 «О предоставлении социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов,   прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты Темирского района» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4387, опубликованное 3 июля 2015 года в газете «Темір») следующие изменения:  

преамбулу изложить в следующей новой редакции:

         «В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от    23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьей 18 Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий», статьей 56 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан», постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2009 года № 183 «Об определении размеров предоставления мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты», приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 ноября 2014 года № 72 «Об утверждении Правил предоставления мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 9946) Темирский районный маслихат РЕШИЛ:»;

первый абзац пункта 1 изложить в  следующей новой редакции:  

«1. Предоставить специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, за исключением лиц, занимающих руководящие должности, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты Темирского района следующие виды социальной поддержки:».

       Проект решения «О внесении изменений  в решение районного маслихата от 10 июня 2015 года № 252 «О предоставлении социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов,  прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты Темирского района» размещен  на  сайте  temirmaslihat.kz  18 февраля 2021 года,  на  интернет-портале  открытых нормативных правовых актов   e-gov 18 февраля 2021 года. 

 Темирский районный отдел экономики и финансов

решение рус каз