14.04.2021 – «Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 11 сәуірдегі № 15 «Темір ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына баспа - релизі

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін–өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының «Құқықтық актілер туралы» Заңының 50 бабына сәйкес Темір аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 11 сәуірдегі № 15 «Темір      ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және                 мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау         қағидаларын бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік     тіркеу тізілімінде № 4903 тіркелген) шешіміне келесідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

жоғарыда көрсетілген шешіммен бекітілген Темір ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының  тізбесін  айқындау  қағидаларында:

8 тармақта:

4), 5) тармақшалар келесідей жаңа редакцияда жазылсын:

«4) жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлерге, басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлеріне жылу маусымының 7 айы ішінде (қаңтардан сәуірге дейін, қазаннан желтоқсанға дейін) коммуналдық қызметтерге  5 000 (бес мың) теңге мөлшерінде уәкілетті ұйымның ұсынған тізімдері негізінде;

5) Қазақстан Республикасының «Ардагерлер туралы» Заңының күші қолданылатын басқа да адамдарға жылу маусымының  7 ай ішінде (қаңтардан сәуірге дейін, қазаннан желтоқсанға дейін) коммуналдық қызметтерге 5 000 (бес мың) теңге мөлшерінде уәкілетті ұйымның ұсынған тізімдері негізінде;»;

5-1), 5-2), 5-3) тармақшалармен толықтырылсын:

«5-1) еңбек ардагерлеріне жылу маусымының 7 айы ішінде (қаңтардан сәуірге дейін, қазаннан желтоқсанға дейін) коммуналдық қызметтерге 5 000 (бес мың) теңге мөлшерінде уәкілетті ұйымның ұсынған тізімдері негізінде;

5-2) қайтыс болған Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің екінші рет некеге отырмаған жұбайына (зайыбына) жылу маусымының 7 айы ішінде (қаңтардан сәуірге дейін, қазаннан желтоқсанға дейін) коммуналдық қызметтерге 5 000 (бес мың) теңге мөлшерінде уәкілетті ұйымның ұсынған тізімдері негізінде;

5-3) қайтыс болған ауғандық жауынгерлердің екінші рет некеге отырмаған жұбайына (зайыбына) жылу маусымының 7 айы ішінде (қаңтардан сәуірге дейін, қазаннан желтоқсанға дейін) коммуналдық қызметтерге 5 000 (бес мың) теңге мөлшерінде уәкілетті органның ұсынған тізімдері негізінде.»;

6) тармақша алынып тасталсын;

9 тармақ:

10-1), 10-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«10-1) бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарға 60 000 (алпыс мың) теңге  мөлшерінде;

10-2) өрт шыққан жағдайда зардап шеккен барлық санаттағы отбасыларына 300 000 (үш жүз мың) теңге мөлшерінде.»;

12 тармақта:

1)    тармақша келесідей жаңа редакцияда жазылсын:

«1) Жеңіс күніне орай:

Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне 2 000 000 (екі миллион) теңге мөлшерiнде;

жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлеріне, басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлеріне 100 000 (жүз мың) теңге мөлшерiнде;

Қазақстан Республикасының «Ардагерлер туралы» Заңның күші қолданылатын басқа да адамдарына 100 000 (жүз мың) теңге мөлшерiнде;

еңбек ардагерлеріне, қайтыс болған Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің екінші рет некеге отырмаған жұбайына (зайыбына) 50 000 (елу мың) теңге мөлшерiнде;

қайтыс болған ауғандық жауынгерлердің екінші рет некеге отырмаған жұбайына (зайыбына) 50 000 ( елу мың) теңге мөлшерiнде;».

         «Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 11 сәуірдегі № 15 «Темір ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және               мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 2021 жылғы                    14 сәуірде, e-gov ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында 2021 жылғы 14 сәуірде орналастырылды. 

Темір аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 

------------------- 

14.04.2021 - Пресс-релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 11 апреля 2016 года № 15 «Об утверждении  Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе» 

В  соответствии  со статьей  6  Закона  Республики  Казахстан        «О местном государственном управлении и самоуправлении  в  Республике Казахстан», статьей 50 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» Темирский районный маслихат РЕШИЛ:

         1. Внести в решение  районного маслихата от 11 апреля 2016 года              № 15 «Об утверждении  Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе» (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4903) следующие изменения и дополнения:

в Правилах оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе, утвержденных вышеуказанным решением:

в пункте 8:

подпункты 4), 5) изложить в следующей новой редакции:

 «4) ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий на территории других государств на коммунальные услуги в течении 7 месяцев отопительного сезона (с января по апрель, с октября по декабрь),  в размере 5 000 (пяти тысяч) тенге на основании списков, представленных уполномоченной организацией;

5) другим лицам, на которых распространяется действие Закона Республики Казахстан «О ветеранах» на коммунальные услуги в течении 7 месяцев отопительного сезона (с января по апрель, с октября по декабрь), в размере 5 000 (пяти тысяч) тенге на основании списков, представленных уполномоченной организацией;»;

дополнить подпунктами 5-1), 5-2), 5-3):

«5-1) ветеранам труда, на коммунальные услуги в течение 7 месяцев отопительного сезона (с января по апрель, с октября по декабрь) в размере               5 000 (пяти тысяч) тенге на основании списков, представленных уполномоченной организацией;

5-2) супруге (супругу) умерших ветеранов Великой Отечественной войны,  которые не вступали в повторный брак на коммунальные услуги в течение 7 месяцев отопительного сезона (с января по апрель, с октября по декабрь), в размере  5 000 (пяти тысяч) тенге на основании списков, представленных уполномоченной организацией;

 5-3) супруге (супругу) умерших воинов–афганцев, которые не вступали в повторный брак на коммунальные услуги в течение 7 месяцев отопительного сезона (с января по апрель, с октября по декабрь), в размере  5 000 (пяти тысяч) тенге на основании списков, представленных уполномоченным органом.»;

подпункт 6) исключить;

пункт 9:

дополнить подпунктами 10-1), 10-2):

«10-1) лицам освобожденным из мест лишения свободы и состоящим на учете службы пробации,  в размере 60 000 (шестидесяти тысяч) тенге;»;

10-2)  при возникновении  пожара пострадавшим семьям всех категорий, в размере 300 000 (триста тысяч) тенге.»;

в пункте 12:

подпункт 1) изложить в следующей новой редакции:

«1) ко Дню Победы:

ветеранам Великой Отечественной войны в размере 2 000 000 (двух миллионов) тенге;

ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий на территории других государств, в размере 100 000 (ста тысяч) тенге;

другим лицам, на которых распространяется действие Закона Республики Казахстан «О ветеранах», в размере 100 000 (ста тысяч) тенге;

ветеранам труда, супруге (супругу) умерших ветеранов Великой Отечественной Войны, которые не вступали в повторный брак,  в размере                    50 000 (пятидесяти тысяч) тенге;

супруге (супругу) умерших воинов–афганцев, которые не вступали в повторный брак, в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) тенге;».

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 11 апреля  2016 года № 15 «Об утверждении  Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе» размещен  на сайте temirmaslihat.kz 14 апреля 2021 года,  на  интернет-портале  открытых нормативных правовых актов e-gov 14 апреля 2021 года. 

Темирский районный отдел занятости и социальных программ

 решение рус  каз