14.05.2021 – «Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 11 сәуірдегі № 15 «Темір ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына баспа - релизі

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін–өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының «Құқықтық актілер туралы» Заңының 50 бабына сәйкес Темір аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 11 сәуірдегі № 15 «Темір      ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және                 мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау         қағидаларын бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік     тіркеу тізілімінде № 4903 тіркелген) шешіміне келесідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

жоғарыда көрсетілген шешіммен бекітілген Темір ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының  тізбесін  айқындау  қағидаларында:

2 тармақта:

4) тармақша келесідей жаңа редакцияда жазылсын:

«4) ең төмен күнкөріс деңгейі – мөлшері бойынша «Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының  Ақтөбе облысы бойынша департаменті»  республикалық мемлекеттік мекемесі есептейтін облыстардағы мөлшері бойынша ең төмен тұтыну себетінің құнына тең, бір адамға қажетті ең төмен ақшалай кіріс;»;

5–1 тармақпен толықтырылсын:

«5–1. «Қазақстан Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16 бабында және «Ардагерлер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 10 бабының 1 тармағының              2) тармақшасында, 11 бабының 1 тармағының 2) тармақшасында, 12 бабының  1 тармағының 2) тармақшасында және 13 бабының 2) тармақшасында көрсетілген адамдарға әлеуметтік көмек осы Қағидаларда көзделген тәртіппен көрсетіледі.»;

8 тармақта:

4), 5) тармақшалар келесідей жаңа редакцияда жазылсын:

«4) жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлерге, басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлеріне жылу маусымының 7 айы ішінде (қаңтардан сәуірге дейін, қазаннан желтоқсанға дейін) коммуналдық қызметтерге  5 000 (бес мың) теңге мөлшерінде уәкілетті ұйымның ұсынған тізімдері негізінде;

5) Қазақстан Республикасының «Ардагерлер туралы» Заңының күші қолданылатын басқа да адамдарға жылу маусымының  7 ай ішінде (қаңтардан сәуірге дейін, қазаннан желтоқсанға дейін) коммуналдық қызметтерге 5 000 (бес мың) теңге мөлшерінде уәкілетті ұйымның ұсынған тізімдері негізінде;»;

5-1), 5-2), 5-3) тармақшалармен толықтырылсын:

«5-1) еңбек ардагерлеріне жылу маусымының 7 айы ішінде (қаңтардан сәуірге дейін, қазаннан желтоқсанға дейін) коммуналдық қызметтерге 5 000 (бес мың) теңге мөлшерінде уәкілетті ұйымның ұсынған тізімдері негізінде;

5-2) қайтыс болған Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің екінші рет некеге отырмаған жұбайына (зайыбына) жылу маусымының 7 айы ішінде (қаңтардан сәуірге дейін, қазаннан желтоқсанға дейін) коммуналдық қызметтерге 5 000 (бес мың) теңге мөлшерінде уәкілетті ұйымның ұсынған тізімдері негізінде;

5-3) қайтыс болған ауғандық жауынгерлердің екінші рет некеге отырмаған жұбайына (зайыбына) жылу маусымының 7 айы ішінде (қаңтардан сәуірге дейін, қазаннан желтоқсанға дейін) коммуналдық қызметтерге 5 000 (бес мың) теңге мөлшерінде уәкілетті органның ұсынған тізімдері негізінде.»;

6) тармақша алынып тасталсын;

9 тармақ:

10-1), 10-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«10-1) бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарға 60 000 (алпыс мың) теңге  мөлшерінде;

10-2) өрт шыққан жағдайда зардап шеккен барлық санаттағы отбасыларына 300 000 (үш жүз мың) теңге мөлшерінде.»;

12 тармақта:

1)     тармақшада:

алтыншы абзацта:

қайтыс болған ауғандық жауынгерлердің екінші рет некеге отырмаған жұбайына (зайыбына) 50 000 ( елу мың) теңге мөлшерiнде;».

         «Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 11 сәуірдегі № 15 «Темір ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және               мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешімнің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 2021 жылғы                    14 мамырда, e-gov ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында 2021 жылғы 14 мамырда орналастырылды. 

Темір аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

--------------- 

14.05.2021 - Пресс-релиз к  проекту решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 11 апреля 2016 года № 15 «Об утверждении  Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе» 

В  соответствии  со статьей  6  Закона  Республики  Казахстан                 «О местном государственном управлении и самоуправлении  в  Республике Казахстан», статьей 50 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» Темирский районный маслихат РЕШИЛ:

         1. Внести в решение  районного маслихата от 11 апреля 2016 года              № 15 «Об утверждении  Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе» (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4903) следующие изменения и дополнения:

в Правилах оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе, утвержденных вышеуказанным решением:

в пункте 2:

подпункт 4) изложить в следующей новой редакции:

«4) прожиточный минимум – необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины, рассчитываемой республиканским государственным учреждением «Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Актюбинской области»;

дополнить пунктом 5-1:

«5-1. Лицам, указанным в статье 16 Закона Республики Казахстан  «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» и в подпункте 2) пункта 1 статьи 10, в подпункте 2) пункта 1 статьи 11, в подпункте 2) пункта 1 статьи 12, в подпункте 2) статьи 13 Закона Республики Казахстан «О ветеранах», социальная помощь оказывается в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.»;

в пункте 8:

подпункты 4), 5) изложить в следующей новой редакции:

 «4) ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий на территории других государств на коммунальные услуги в течении 7 месяцев отопительного сезона (с января по апрель, с октября по декабрь),  в размере 5 000 (пяти тысяч) тенге на основании списков, представленных уполномоченной организацией;

5) другим лицам, на которых распространяется действие Закона Республики Казахстан «О ветеранах» на коммунальные услуги в течении 7 месяцев отопительного сезона (с января по апрель, с октября по декабрь), в размере 5 000 (пяти тысяч) тенге на основании списков, представленных уполномоченной организацией;»;

дополнить подпунктами 5-1), 5-2), 5-3):

«5-1) ветеранам труда, на коммунальные услуги в течение 7 месяцев отопительного сезона (с января по апрель, с октября по декабрь) в размере               5 000 (пяти тысяч) тенге на основании списков, представленных уполномоченной организацией;

5-2) супруге (супругу) умерших ветеранов Великой Отечественной войны,  которые не вступали в повторный брак на коммунальные услуги в течение 7 месяцев отопительного сезона (с января по апрель, с октября по декабрь), в размере  5 000 (пяти тысяч) тенге на основании списков, представленных уполномоченной организацией;

 5-3) супруге (супругу) умерших воинов–афганцев, которые не вступали в повторный брак на коммунальные услуги в течение 7 месяцев отопительного сезона (с января по апрель, с октября по декабрь), в размере   5 000 (пяти тысяч) тенге на основании списков, представленных уполномоченным органом.»;

подпункт 6) исключить;

пункт 9:

дополнить подпунктами 10-1), 10-2):

«10-1) лицам освобожденным из мест лишения свободы и состоящим на учете службы пробации,  в размере 60 000 (шестидесяти тысяч) тенге;»;

10-2)  при возникновении  пожара пострадавшим семьям всех категорий, в размере 300 000 (триста тысяч) тенге.»;

в пункте 12:

в подпункте 1):

в  шестом абзаце:

супруге (супругу) умерших воинов–афганцев, которые не вступали в повторный брак, в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) тенге;».

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 11 апреля  2016 года № 15 «Об утверждении  Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Темирском районе» размещен  на сайте temirmaslihat.kz 14 мая 2021 года,  на  интернет-портале  открытых нормативных правовых актов e-gov 14 мая 2021 года.

Темирский районный отдел занятости и социальных программ

решение рус    каз