Хабарландыру

Темір ауданының Қоғамдық кеңесі Темір ауданының  Қоғамдық кеңесінде бос орындарға қосымша конкурс өткізу туралы шешім қабылдады

Құжаттар Темір ауданының қоғамдық кеңесінің поштасы арқылы, Темір ауданы, Шұбарқұдық кенті, Желтоқсан көшесі  №5,  35 бөлме мекенжай бойынша қолма-қол және  temir/ Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript электрондық мекенжай бойынша қабылданады.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен кейін он жұмыс күні ішінде 2022 жылғы қыркүйек айының 7-20  аралығында (сағат 08.00-ден 17.30-ге дейін, түскі үзіліс сағат 12.00-ден 13.30-ге дейін) ұсынылады.

Анықтама телефоны: 91-1-39

«Қоғамдық кеңестер туралы» ҚР Заңының 10-бабының 1-тармағына  сәйкес Қазақстан Республикасының он сегіз жасқа толған, сондай-ақ Темір ауданы шегінде тұратын азаматы Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидат бола алады.

Конкурсқа қатысу үшін:

1) кандидатураны Қоғамдық кеңестің құрамына ұсыну туралы коммерциялық емес ұйымның жазбаша ұсынысы және (немесе) азаматтың өтініші;

2) өмірбаян деректері көрсетіле отырып, кандидаттың кәсіптік және (немесе) қоғамдық қызметі туралы мәліметтер;

3) сотталғандығының болуы не болмауы туралы анықтама;

4) психикалық, мінез-құлықтық, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты бұзылушылықтардың (аурулардың) болуы не болмауы туралы анықтама ұсынылады.

Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидаттың:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы болмауға;

2) сот заңда белгіленген тәртіппен сыбайлас жемқорлық қылмыс және (немесе) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауда кінәлі деп танымаған болуға;

3) психикалық, мінез-құлықтық, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты бұзылушылықтардың (аурулардың) себебі бойынша психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымдарда есепте тұрмауға тиіс. 

06 қыркүйек 2022 жыл 

ӨТІНІШ

---------------- 

Объявление 

Общественный совет Темирского района принял решение о проведении дополнительного конкурса на вакатные места в Общественном совете Темирского района

Документы к рассмотрению принимаются в Общественном совете Темирского района по почте, нарочно по адресу: Темирский район, поселок Шубаркудык, улица Желтоксан №5, кабинет № 35 и на электронный адрес temir/ Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Документы предоставляется в течении десяти рабочих дней после даты опубликования объявления о проведении конкурса, с 7 по 20 сентября 2022 года (с 08.00 до 17.30 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 13.30 часов)

Телефон для справок: 91-1-39

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона РК «Об общественных советах» кандидатом в члены Общественного совета может быть гражданин Республики Казахстан, достигший восемнадцати лет, постоянно проживающий в пределах Темирского района.

Для участия в конкурсе представляются:

1) письменное предложение некоммерческой организации и (или) заявление гражданина о выдвижении кандидатуры в состав Общественного совета;

2) сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата с указанием автобиографических данных;

3) справка о наличии либо отсутствии судимости;

4) справка о наличии либо отсутствии психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употрелением психоактивных веществ.

Кандидат в члены Общественного совета не должен:

1) иметь судимость, которая не погашена или не снята в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

2) быть в установленном законом порядке признанным судом виновным в совершении коррупционного преступления и (или) коррупционного правонарушения;

3) состоять на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, по поводу психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употрелением психоактивных веществ. 

06 сентября 2022 года 

ЗАЯВЛЕНИЕ