ХАБАРЛАНДЫРУЛАР

Пресс-релиз №15 от 19.05.2020

19.05.2020 – «Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 11 сәуірдегі № 15 «Темір ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына баспа - релизі 

Подробнее...

 

Пресс-релиз 04.05.2020

04.05.2020 – «Аудандық  мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 432 «2020 –2022 жылдарға арналған Саркөл ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына баспа - релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы   Бюджет кодексінің 9–1, 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

Подробнее...

 

Пресс-релиз 04.05.2020

04.05.2020  – «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы №429  «2020 – 2022 жылдарға арналған Кеңестуы ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер  енгізу туралы»  Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына баспа–релизі                                                                          

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 9-1, 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

Подробнее...

 

Пресс-релиз 04.05.2020

04.05.2020 – «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 426  «2020 – 2022 жылдарға арналған Ақсай ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа–релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы   Бюджет  кодексінің   9–1, 109-1 баптарына,  Қазақстан   Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік  басқару  және   өзін – өзі басқару  туралы»  Заңының   6   бабына   сәйкес:

Подробнее...

 

Пресс-релиз 02.05.2020

02.05.2020  «Аудандық  мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 433 «2020-2022 жылдарға арналған Тасқопа ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі                                                                          

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 9 – 1, 109 – 1 баптарына,  Қазақстан  Республикасының  2001 жылғы  23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

Подробнее...

 

Пресс-релиз 30.04.2020

30.04.2020   «Аудандық   мәслихаттың   2020   жылғы   6  қаңтардағы   №  427

«2020-2022 жылдарға арналған Алтықарасу ауылдық округ бюджетін бекіту  туралы» шешіміне өзгерістер енгізу  туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі  Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 9 – 1, 109 – 1 баптарына,  Қазақстан  Республикасының  2001 жылғы  23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

Подробнее...

 

Пресс-релиз 14.04.2020

14.04.2020  –  «Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 409 «2020–2022 жылдарға арналған Темір аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9 және 106 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

Подробнее...

 

Пресс-релиз 06.04.2020

06.04.2020  –  Темір аудандық мәслихатының «Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 11 сәуірдегі № 15 «Темір ауданында әлеуметтік көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын бекіту туралы» шешіміне толықтыру енгізу туралы» шешімінің жобасына  баспасөз – релизі 

Подробнее...

 

Пресс-релиз №76


13.03.2020 – «Жеке тұрғын үй қорындағы және жалға берілетін үйлердегі тұрғынжайды пайдаланғаны үшін төлемақыны төлеу жөніндегі шығыстар     үшін     жергілікті     бюджетке    жүктелген     азаматтардың санатын айқындау туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына баспа - релизі

Подробнее...

 

Пресс-релиз Шұбарқұдық

20.02.2020  –  Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 435  «2020 – 2022 жылдарға арналған Шұбарқұдық ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9-1, 104, 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес: 

      Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы №435 «2020-2022 жылдарға арналған Шұбарқұдық округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №6740 тіркелген, 2020 жылы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған),оның ішінде 2020 жылға:

    1) кірістер - 415 914мың теңге;

         трансферттер түсімдері - 354 061мың теңге;

         2)шығындар - 419 768,9мың теңге;

5) бюджет тапшылығы (профицит)-3 854,9 мың теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)-3 854,9 мың теңге;

7. 2020 жылға арналған Шұбарқұдық ауылдық округі бюджетте аудандық бюджеттен 57 446 мың теңге ағымдағы нысаналы тарнсферттер түсімі ескерілсін.

«Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 435  «2020 – 2022 жылдарға арналған Шұбарқұдық ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы»шешімінің жобасы temirmaslihat.kz сайтында2020жылғы 20 ақпанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің  интернет - порталында 20 ақпанда  2020 жылы орналастырылды. 

Шұбарқұдық ауылдық округ әкімінің аппараты

-----------------------

20.02.2020–Пресс – релиз  к  проекту  решения Темирского районного  маслихата  «О  внесении изменений  в решение  районного маслихата от 6 января 2020 года № 435  «Об утверждении  бюджета  Шубаркудыкского сельского округа на  2020– 2022 годы» 

В соответствии со статьи 9–1, 104, 109­­–1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлениив Республике Казахстан» Темирский районный маслихат  РЕШИЛ:

         1. Внести в решение  Темирского районного  маслихата  от 6 января 2020 года  № 435 «Об утверждении  бюджета Шубаркудыкского сельского на 2020 – 2022 годы» (зарегистрированное  в Реестре государственной  регистрации нормативных правовых актов № 6746, опубликованное    24 января 2020 года в эталонном  контрольном банке нормативных правовых актов Республики  Казахстан  в  электронном виде), в том числе на 2020 год:

         1) доходы – 415 914 тысяч тенге;

поступления трансфертов – 354 061 тысяч тенге;

         2) затраты – 419 768,9 тысяч тенге;

5) дефицит (профицит) бюджета – -3 854,9 тысяч тенге;

6) финансирование дефицита (использованиен профицита) бюджета – 3 854,9 тысяч тенге

          в пункте 7:

Учесть в бюджете Шубаркудыкского сельского округа на 2020 год поступление целевого текущего трансферта из районного бюджета - 57 446 тысяч тенге.

          Проект решения «О внесении изменений в решение районного маслихата от 6 января 2020 года №435 «Об утверждении бюджета Шубаркудыкского сельского округа на 2020-2022 годы» размещен на сайте temirmaslihat.kz 20 февраля  2020 года,  на  портале открытых  нормативных правовых   актовe-gov 20 февраля  2020 года. 

Аппарат акима Шубаркудыкского сельского округа

подробнее 

 

Пресс-релиз Саркөл

25.02.2020  – «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы   № 432  «2020 – 2022 жылдарға арналған Саркөл ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы»Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы   Бюджет кодексінің 9–1, 104, 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

Темір аудандық мәслихатының 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 432   «2020–2022 жылдарға арналған Саркөл ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде          № 6738 тіркелген, 2020 жылғы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

1 тармақта:

2) тармақшада:

шығындар – «200 045»сандары «204 326,8»сандарымен ауыстырылсын;

5) тармақшада:

бюджет тапшылығы (профицит) – «0» саны «-4 281,8 мың» сандарымен ауыстырылсын;

6) тармақшада:

бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –            «0» саны «4 281,8 мың» сандарымен ауыстырылсын.

Көрсетілген шешімдегі 1-қосымша осы шешімдегі қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

 «Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы  № 432 «2020 – 2022 жылдарға арналған Саркөл ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне  өзгерістер енгізу туралы»   шешімінің жобасы temirmaslihat.kz  сайтында 2020  жылғы 25 ақпанда,   e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің  интернет - порталында 25 ақпанда 2020 жылы орналастырылды.

Саркөл ауылдық округ әкімінің аппараты

---------------

25.02.2020–Пресс – релиз  к  проекту  решения Темирского районного  маслихата  «О  внесении изменений  в решение  районного маслихата от 6 января 2020 года № 432 «Об утверждении  бюджета  Саркулського сельского округа на  2020– 2022 годы» 

В соответствии со статьями  9–1, 104, 109­­­–1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлениив Республике Казахста:

         Внести в решение  Темирского районного  маслихата  от 6 января 2020 года  № 432 «Об утверждении  бюджета Саркульского сельского на 2020 – 2022 годы» (зарегистрировованное в Рестре государственной  регистрации нормативных правовых актов № 6738, опубликованное 24 января 2020 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики  Казахстан  в  электронном виде) следующие изменения:

          в пункте 1:

         в подпункте 2):

затраты – цифры «200 045»  заменить цифрами «204 326,8»;

в подпункте 5):

дефицит (профицит) бюджета – цифру «0» заменить  цифрами                        

«-4 281,8 тысяч»;

в подпункте 6):

финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – цифру «0» заменить  цифрами   «4 281,8 тысяч».

Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

        Проект  решения Темирского районного  маслихата  «О  внесении изменений  в решение   районного  маслихата  от 6 января 2020 года  № 432  «Об утверждении  бюджета  Саркульского сельского округа на  2020– 2022 годы»  размещен  на  сайте  temirmaslihat.kz 25 февраля  2020 года,  на портале открытых  нормативных правовых   актовe-gov 25 февраля  2020года. 

Аппарат акима Саркульского сельского округа

подробнее  

 

Пресс-релиз Кеңқияқ

19.02.2020 -Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 430 «2020– 2022 жылдарға арналған Кеңқияқ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы»Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа – релизі                                                                 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы   Бюджет  кодексінің  9–1, 104, 109–1 баптарына, Қазақстан   Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік  басқару  және   өзін – өзі басқару  туралы»  Заңының   6   бабына  сәйкес:

1.  Аудандық      мәслихаттың 2020 жылғы 6  қаңтардағы №  430 «2020 – 2022 жылдарға арналған Кеңкияқ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6739 тіркелген, 2020 жылғы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде   жарияланған) шешіміне,оның ішінде 2020 жылға келесідей өзгерістер енгізілсін:

1 тармақта:

2) тармақшада:

шығындар –  «227 808» сандары «229 142,5» сандарымен ауыстырылсын;

5) тармақшада:

бюджет тапшылығы (профицит) –  «0» саны «-1 334,5 мың» сандарымен ауыстырылсын;

6) тармақшада:

бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –  «0» саны «1 334,5 мың» сандарымен ауыстырылсын.

«Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 430«2020– 2022 жылдарға арналған Кеңқияқ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасы temirmaslihat.kz сайтында 2020 жылғы 19ақпанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет – порталында 19ақпанда 2020 жылы орналастырылды.    

Кеңқияқ ауылдық округі әкімінің аппараты

-------------------

19.02.2020– Пресс–релиз к  проекту«О внесении изменений в решение районного маслихата от 6 января 2020 года №430 «Об утверждении бюджета Кенкиякского сельского округа  на 2020-2022 годы» 

В соответствии  со статьями9–1, 104, 109–1 Бюджетного кодекса Республики  Казахстан  от 4 декабря  2008 года,  статьей  6 Закона Республики Казахстан от  23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлениив Республике Казахстан»:

1.Внести в решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 430 «Об утверждении бюджета Кенкиякского сельского округа на 2020 – 2022 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6745, опубликованное 24 января 2020 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде), в том числе на 2020 год следующие изменения:

в пункте 1:

в подпункте 2):

затраты – цифры «227 808» заменить цифрами «229 142,5»;

в подпункте 5):

дефицит (профицит) бюджета – цифру «0» заменить цифрами     «-1 334,5 тысяч»;

в подпункте 6):

финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – цифру «0» заменить цифрами «1 334,5 тысяч».

Пресс–релиз к  проекту решения«О внесении изменений в решение районного маслихата  от 6 января 2020 года №430«Об утверждениибюджета Кенкиякского сельского округа на 2020 – 2022 годы»размещен на сайте temirmaslihat.kz 19февраля2020 года, напортале открытых нормативных правовых актов e-gov19февраля2020 года. 

Аппарат акима Кенкиякского сельского округа

подробнее 

 

Пресс-релиз Темір

19.02.2020–«Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 434 «2020– 2022 жылдарға арналған Темір қаласы бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Теміраудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа –релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 91,104,1091 баптарына,Қазақстан Республикасының 2001 жылдың 23 қаңтарындағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»  Заңының 6 бабына сәйкес:

1.Аудандық мәслихаттың  2020 жылғы  6 қаңтардағы № 434  «2020 – 2022 жылдарға арналған Темір қаласы бюджетін бекіту туралы»  (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6740 тіркелген, 2020 жылғы 24 қаңтарда  Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей  өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

1) кірістер – 95 516 мың теңге:

трансферттер түсімдері– 88 336 мың теңге;

2) шығындар –  95 871,3 мың теңге;

5) бюджет тапшылығы         (профицит)–  -355,3 мың теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру(профицитті пайдалану) – 355,3 мың теңге.

«6-1. 2020 жылға арналған Темір қаласы бюджетінде аудандық бюджеттен  5 450 мың теңге  сомасында ағымдағы  нысаналы трансферт түсімі ескерілсін.».

«Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы   № 434  «2020–2022 жылдарға арналған Темір қаласы бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» шешімінің жобасы temirmaslihat.kzсайтында2020жылғы19ақпанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 2020 жылғы19ақпанда орналастырылды. 

Темір  қаласы  әкімінің   аппараты

------------------

19.02.2020–Пресс–релиз к  проекту решенияТемирского районного маслихата «О  внесении изменений  и дополнения в решение  районного маслихата от 6 января 2020 года № 434 «Об утверждении бюджета  города  Темира на2020– 2022годы» 

В соответствии со статьей  9–1, 104,109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан  от 4 декабря 2008 года,  статьей  6 ЗаконаРеспублики Казахстан от 23 января 2001 года«Оместном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

         1.Внести в решение районного маслихата  от 6 января  2020 года  № 434 «Об утверждении бюджета  города  Темир на 2020 - 2022 годы» (зарегистрированное в Реестре   государственнойрегистрации  нормативных правовых актов № 6740, опубликованное 24 января 2020 год в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде), в том числе на 2020год следующие изменения и дополнение:

1) доходы – 95516 тысяч тенге:

поступления трансфертов – 88336 тысяч тенге;

         2) затраты – 95 871,3  тысяч тенге;

         5) дефицит (профицит) бюджета – -355,3 тысяч тенге;

         6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 355,3 тысяч тенге.

          «6–1. Учесть  в бюджете города Темира на 2020 год поступление целевого текущего  трансферта  из районного  бюджета в сумме 5 450 тысяч тенге.».

Проект решения Темирского районного маслихата «О внесении изменений и дополненияв решение районного маслихата от 6 января 2020 года № 434 «Об утверждении бюджета города  Темира  на 2020- 2022 годыразмещенна сайте temirmaslihat.kz19февраля 2020года,напортале открытых нормативных правовых актовe-gov19февраля2020года. 

Аппарат  акима   города  Темира

подробнее 

 

Пресс-релиз Қайыңды

20.02.2020–  «Аудандық мәслихаттың 2020  жылғы 6 қаңтардағы №431 «2020-2022 жылдарға арналған Қайыңды ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»Темір аудандық мәслихатының шешімінің жобасына  баспа –релизі 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы   Бюджет кодексінің 9-1, 109-1 бабтарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес:

1. Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы №431 «2020 – 2022 жылдарға арналған Қайыңды ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 6743 тіркелген, 2020 жылғы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне, оның ішінде 2020 жылға келесідей өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:  

         1 тармақта:

1)    тармақшада:

кірістер – «45 321» сандары «48 734» сандарымен ауыстырылсын;

трансферттер түсімдері – «42 758» сандары «46 171» сандарымен ауыстырылсын;

         2) тармақшада:

шығындар –  «45 321» сандары «48 734» сандарымен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 6 - 1 тармақтары толықтырылсын:

         «6-1. 2020 жылға арналған Қайыңды ауылдық округі бюджетінде аудандық бюджеттен 3 413 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферт түсімі ескерілсін.

         Ағымдағы нысаналы трансферттің аталған сомасын бөлу Қайыңды ауылдық округ әкімінің шешімі негізінде айқындалады.».

«Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 6 қаңтардағы № 431 «2020 – 2022 жылдарға арналған Қайыңды ауылдық округі бюджетін бекіту туралы» шешіміне  өзгерістер  мен  толықтыру енгізу туралы» шешімінің жобасы temirmaslihat.kzсайтында 2020жылғы 20ақпанда, e-gov ашық нормативтiк құқықтық актiлердің интернет-порталында 2020 жылы 20ақпанда орналастырылды.

 Қайыңды ауылдық округі әкімінің аппараты

--------------------

20.02.2020–Пресс– релиз к  проекту решенияТемирского районного маслихата «О внесении изменений  и дополнения в решение районного  маслихатаот 6 января 2020 года 431 «Об утверждении бюджета Каиндинского  сельского округа на 2020-2022 годы» 

В соответствии со статьями 9–1, 109­­–1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года,  статьей 6 Закона  Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлениив Республике Казахстан»:

1. Внести в решение районного маслихата от 6 января 2020 года №431 «Об утверждении бюджета Каиндинского сельского округа на 2020 – 2022 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных  правовых актов  № 6743, опубликованное 24 января 2020 года в эталонном  контрольном банке нормативных правовых актов Республики  Казахстан  в  электронном виде), в том числе на 2020 год следующие изменения и дополнение:

в пункте 1:

в подпункте 1):

доходы – цифры «45 321» заменить цифрами «48 734»;

поступления трансфертов – цифры «42 758» заменить цифрами «46 171»;

в  подпункте  2):

затраты – цифры «45 321» заменить  цифрами «48 734»;

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. Учесть в бюджете Каиндинского сельского округа на 2020 год поступление целевого текущего  трансферта  из районного  бюджета в сумме    3 413 тысяч тенге.

Распределение указанной суммы целевого текущего трансферта определяется на основании решения акима Каиндинского сельского округа.».

Проект  решения «О  внесении изменений  и дополнения  в решение  районного маслихатаот 6 января 2020 года № 431  «Об утверждении  бюджета  Каиндинского сельского округа на  2020– 2022 годы»размещенна сайте temirmaslihat.kz20февраля 2020 года,напортале открытых нормативных правовых актовe-gov20февраля2020года. 

Аппарат акима Каиндинского сельского округа

подробнее

 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 6 из 11

Қазақстан Республикасының
мемлекеттік рәміздері

gerb_kz